دکتر امیر بهزادی

دکتر امیر بهزادی

دکتر امیر بهزادی
  • تخصص جراحی عمومی

متخصص جراحی دستگاه گوارش، لاپاراسکوپی، کیسه صفرا و کبد، پستان، تیرویید، فتق، تومورها، همورویید، زیبایی و جراحی های سرپایی 

ویدئو معرفی دکتر وحید گوهریان